Matematik Eğitimi

Matematik Eğitimi

Matematik kavram geliştirmeye yöneliktir ve kökleri çocukların günlük yaşadıkları deneyimlerdedir. Model oluşturma, gözlem  yapma, ölçme kıyaslama, aynı ve farklı olanları bulma, eşleştirme yapma gibi etkinlikler, çocuklara sonunda anlayarak-kavrayarak matematik işlemlerini yapmalarına olanak verecek kavramları  geliştirmede yardımcı olmaktadır. Matematikle ilgili bilgilerin temelinin oluşturulması okulöncesi dönemin ilk yıllarında gelişmeye başlamaktadır. Hatta yapılan bazı araştırmalarda 1 yaş civarındaki çocuklara görsel olarak sunulduğunda, küçük nesne setlerinin azlık-çokluğunu  ayırt edebildikleri gözlenir.

DİĞERLERİ

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin